СЭЛЭНГЭ: “САР ШИНЭ-2024” НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ

“Сар шинэ-2024” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Сэлэнгэ аймгийн Онцгой байдлын газар, “ДСЦТС” ХК-ийн Сүхбаатар салбар хамтран Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, аймгийн хэмжээнд гарч буй гал түймрийн тоо хохирлыг бууруулах, гэр хорооллын айл өрхүүдэд гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар үзлэг шалгалт зохион байгуулж эхэллээ.
Тус нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд “ДСЦТС” ХК-ийн Сүхбаатар салбарын 14 ажилтан, Онцгой байдлын газрын Гал түймэр унтраах, аврах 36 дугаар ангийн 24 алба хаагчид Сүхбаатар сумын гэр хорооллын айл, өрхүүдэд гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалтыг хийж, иргэдэд ухуулга, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулж байна.
 

2024-01-26 07:28:21ШИНЭ ХОЛБОЛТ

6-35кВ-ын сүлжээнд шинээр холболт хийлгэх талаарх зөвлөмж.,

ДАНСНЫ ДУГААР

Цахилгааны төлбөр төлөх дансны дугаарууд

ЗАСВАРЫН ХУВААРЬ

Цахилгаан шугам тоноглолд засвар үйлчилгээ хийх хуваарь

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

Хэрэглэгчийг цахилгаан эрчим хүчинд холбох зөвшөөрлийн хүсэлтийг хэрхэн илгээх вэ?

ГЭРЭЭ ХИЙХ

Гэрээ гэж юу вэ?

ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Хангах, түгээх, өндөр хүчдэл түгээх болон зураг төсөв.