ЖАРГАЛАНТ САЛБАР

1968 оны 10 сард 35/10 кВ-н Жаргалант дэд станцад Жамсранжав, Бибиш, ЗХУ-н мэргэжилтэн Камков нар анхны хүчдэл залгаж ашиглалтанд оруулснаар Монгол улсын төвийн нэгтсэн сүлжээнд холбогдож сумын ард иргэд байнгын 24 цагын гэрэлтэй болсон.

 

ДСЦТС ХК-ны Жаргалант салбар нь Зүүнхараа салбарын Төв аймгийн харъяаны 5 хэсгийг салгаж 2004 оны 09-р сарын 01-ний  өдрөөс үүссэн байгуулагдаад УаЗ фургон машин, 23 ажилтантайгаар Төв аймгийн Жаргалант, Борнуур, Угтаал, Цээл, Заамар сумдын 30ш дэд өртөө, 25км  шугам тоноглолын ашиглалт засварыг хариуцан 3000 гаруй цэгт цахилгаан эрчим хүчийг түгээн борлуулан ажиллаж эхэлсэн.

2018 онд манай салбар нь Төв аймгийн Борнуур, Жаргалант, Угтаал, Цээл, Заамар, Өгөөмөр хэсэгт ЦЭХ-г түгээн борлуулах үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд нийт 37 орон тоогоор ажиллаж байна.

ШИНЭ ХОЛБОЛТ

6-35кВ-ын сүлжээнд шинээр холболт хийлгэх талаарх зөвлөмж.,

ДАНСНЫ ДУГААР

Цахилгааны төлбөр төлөх дансны дугаарууд

ЗАСВАРЫН ХУВААРЬ

Цахилгаан шугам тоноглолд засвар үйлчилгээ хийх хуваарь

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

Хэрэглэгчийг цахилгаан эрчим хүчинд холбох зөвшөөрлийн хүсэлтийг хэрхэн илгээх вэ?

ГЭРЭЭ ХИЙХ

Гэрээ гэж юу вэ?

ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Хангах, түгээх, өндөр хүчдэл түгээх болон зураг төсөв.