КОМПАНИЙН БҮТЭЦ

       ДСЦТС ХК нь бодлого зохицуулалтын 7 хэлтэс, хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал , диспетчер, засвар туршилт, хэмжүүр тоолуур, авто тээвэр, нийтлэг үйлчилгээний чиглэлээр ажиллах 6 алба, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт борлуулалтын ажлыг эрхлэн гүйцэтгэх 5 салбар, хэрэглэгчдэд үйлчлэх 1 төвтэйгөөр 440 орон тоотой ажиллаж байна.