ЗАСВАР ТУРШИЛТ ТОХИРУУЛГЫН АЛБАНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

ДСЦТС ХК-ны ЗТТАлба нь 25-н хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр Реле хамгаалалт автоматик, Дэд станц Кабель шугам туршилт, Трансформатор засвар, гэсэн үндсэн 4-н чиглэлээр Дархан-Уул Сэлэнгэ Төв аймгуудын 26 сум 3 тосгоны 35/10/6/0,4кВ дэд станц хуваарилах байгууламж тоног төхөөрөмж реле хамгаалалт кабель шугамын ашиглалтын ажиллагааг хангаж ажилладаг Дэд станц нь 1 инженер 8 монтёр 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй 35/10/6кВ –н дэд станц ХБ тоног төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагааг хангах зорилготойгоор их болон урсгал засвар шинчлэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэдэг Реле хамгаалалтын хэсэг 3 инженер 2 монтёр 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй дэд станц ХБ-ийн скада систем, РХА хамгаалалтын найдвартай ажиллагааг хангах засвар тоноглолын шинэчлэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэдэг. Кабель шугам туршилтын хэсэг нь 2 инженер 4 монтёр нийт 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллдаг Компаний хэмжээний 35/10/6/0,4кВ КШ ашиглалт 35/10/6/0,4кВ-н дэд станц тоноглол, хэт хүчдлийн хамгаалалтын өндөр хүчдэлийн туршилт хэмжилт хийж гүйцэтгэдэг. Трансформатор засварын хэсэг нь 1 инженер 3 монтёрын бүрэлдэхүүнтэй Компаний хэмжээний 35/10/6кВ-н бүх хүчний трансформаторын засварын ажлыг хийж гүйцэтгэдэг.

ШИНЭ ХОЛБОЛТ

6-35кВ-ын сүлжээнд шинээр холболт хийлгэх талаарх зөвлөмж.,

ДАНСНЫ ДУГААР

Цахилгааны төлбөр төлөх дансны дугаарууд

ЗАСВАРЫН ХУВААРЬ

Цахилгаан шугам тоноглолд засвар үйлчилгээ хийх хуваарь

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

Хэрэглэгчийг цахилгаан эрчим хүчинд холбох зөвшөөрлийн хүсэлтийг хэрхэн илгээх вэ?

ГЭРЭЭ ХИЙХ

Гэрээ гэж юу вэ?

ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Хангах, түгээх, өндөр хүчдэл түгээх болон зураг төсөв.