НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА

Компаний өдөр тутмын үйл ажиллагаа болон төлөвгөөт засварын ажлыг хариуцан хийх

төлөвлөсөн болон төлөвлөгөөт бус засвар үйлчилгээ хийх, бүрэн бүтэн байдал, аюулгүй байдлыг  хангах.

 

Ахлах тогооч,гагнуурчин, барилгын засалчин,Бохирын слесарь-аж ахуйн ажилтан,гагнуурчин,мужаан, үйлчилэгч нар,спорт заал зохион байгуулагч,токарьчин,сантехникийн слесарь-гагнуурчин харьяалагдан ажиллаж байна.

ШИНЭ ХОЛБОЛТ

6-35кВ-ын сүлжээнд шинээр холболт хийлгэх талаарх зөвлөмж.,

ДАНСНЫ ДУГААР

Цахилгааны төлбөр төлөх дансны дугаарууд

ЗАСВАРЫН ХУВААРЬ

Цахилгаан шугам тоноглолд засвар үйлчилгээ хийх хуваарь

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

Хэрэглэгчийг цахилгаан эрчим хүчинд холбох зөвшөөрлийн хүсэлтийг хэрхэн илгээх вэ?

ГЭРЭЭ ХИЙХ

Гэрээ гэж юу вэ?

ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Хангах, түгээх, өндөр хүчдэл түгээх болон зураг төсөв.