БОРЛУУЛАЛТЫН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС

Борлуулалтын бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс нь хангах үйл ажиллагааны бодлого, чиглэлийг тодорхойлох, эрчим хүч хэмнэлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах, Эрчим хүчний тухай хууль, Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хууль, Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах зэрэг ажлыг удирдан зохион байгуулах үүрэг бүхий бодлогын хэлтэс юм. Хэлтсийн зорилго нь Нэг худалдан авагчаас худалдан авах цахилгаан эрчим хүчний хэмжээг зөв оновчтой төлөвлөх, компанийн борлуулалт, орлогын төлөвлөгөөг төлөвлөх, гүйцэтгэлийн хангах, борлуулалт арилжааны системийн хөгжүүлэх, түгээлтийн алдагдал, дотоод хэрэгцээний зардлыг бууруулах, хэрэглэгчтэй байгуулж буй цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээний гүйцэтгэлд хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд оршино.

ШИНЭ ХОЛБОЛТ

6-35кВ-ын сүлжээнд шинээр холболт хийлгэх талаарх зөвлөмж.,

ДАНСНЫ ДУГААР

Цахилгааны төлбөр төлөх дансны дугаарууд

ЗАСВАРЫН ХУВААРЬ

Цахилгаан шугам тоноглолд засвар үйлчилгээ хийх хуваарь

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

Хэрэглэгчийг цахилгаан эрчим хүчинд холбох зөвшөөрлийн хүсэлтийг хэрхэн илгээх вэ?

ГЭРЭЭ ХИЙХ

Гэрээ гэж юу вэ?

ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Хангах, түгээх, өндөр хүчдэл түгээх болон зураг төсөв.