НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

АЖИЛ ГОРИЛОГЧИЙН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

  • ДСЦТС ХК-ийн ажил горилогчийн анкет
  • Боловсролын гэрчилгээний хуулбар / бүрэн ба бүрэн бус дунд, их дээд сургууль тусгай г,м/
  • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл
  • Цээж зураг 2%
  • Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх

ТЭНЦСЭН ТОХИОЛДОЛД НЭМЖ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

  • Эрүүл мэнд болон нийгмийн даатгалын дэвтэрийн хуулбар /ажиллаж байсан газрын тушаал, ажлаас гарсан тушаалын хуулбар/
  • Урьд өмнө шагнагдаж байсан шагналын хуулбар
  • Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн бичиг
  • Эрүүл мэндийн хуудас /Маягт №2-ын дагуу 1 хуудас/

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН


ДАРХАН-УУЛ

Дуусах: 2024-01-30

АШИГЛАЛТ ЗАСВАРЫН МОНТЁР


БАРУУНХАРАА

Дуусах: 2024-03-30

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН


ДАРХАН-УУЛ

Дуусах: 2024-03-30

БОРЛУУЛАЛТЫН ХЯНАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН


ДАРХАН-УУЛ

Дуусах: 2024-03-30

ШИНЭ ХОЛБОЛТ

6-35кВ-ын сүлжээнд шинээр холболт хийлгэх талаарх зөвлөмж.,

ДАНСНЫ ДУГААР

Цахилгааны төлбөр төлөх дансны дугаарууд

ЗАСВАРЫН ХУВААРЬ

Цахилгаан шугам тоноглолд засвар үйлчилгээ хийх хуваарь

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

Хэрэглэгчийг цахилгаан эрчим хүчинд холбох зөвшөөрлийн хүсэлтийг хэрхэн илгээх вэ?

ГЭРЭЭ ХИЙХ

Гэрээ гэж юу вэ?

ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Хангах, түгээх, өндөр хүчдэл түгээх болон зураг төсөв.