ISO 9001:2015 •    ISO 45001:2018 •    ISO 17025 •    ISO27001:2022
Увс Хөвсгөл Завхан Ховд Баянхонгор Говь-Алтай Баян-Өлгий Архангай Хэнтий Дорнод Сүхбаатар Дорноговь Өмнөговь Дундговь Төв Улаанбаатар Булган Дархан-Уул Сэлэнгэ Төв

САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСАГ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС

САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСАГ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС

БОРЛУУЛАЛТЫН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС

БОРЛУУЛАЛТЫН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС

ДОТООД ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС ЗОРИЛГО

ДОТООД ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС ЗОРИЛГО

ТЕХНИК БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС

ТЕХНИК БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС

НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА

НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА

ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АЛБА

ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АЛБА

Диспетчерийн алба

Диспетчерийн алба

ЗАСВАР ТУРШИЛТ ТОХИРУУЛГЫН АЛБАНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

ЗАСВАР ТУРШИЛТ ТОХИРУУЛГЫН АЛБАНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

ДАРХАН САЛБАР

ДАРХАН САЛБАР

ХӨТӨЛ САЛБАР

ХӨТӨЛ САЛБАР

ЖАРГАЛАНТ САЛБАР

ЖАРГАЛАНТ САЛБАР

ЗҮҮНХАРАА САЛБАР

ЗҮҮНХАРАА САЛБАР

СҮХБААТАР САЛБАР

СҮХБААТАР САЛБАР

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

ШИНЭ ХОЛБОЛТ

6-35кВ-ын сүлжээнд шинээр холболт хийлгэх талаарх зөвлөмж.,

ДАНСНЫ ДУГААР

Цахилгааны төлбөр төлөх дансны дугаарууд

ЗАСВАРЫН ХУВААРЬ

Цахилгаан шугам тоноглолд засвар үйлчилгээ хийх хуваарь

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

Хэрэглэгчийг цахилгаан эрчим хүчинд холбох зөвшөөрлийн хүсэлтийг хэрхэн илгээх вэ?

ГЭРЭЭ ХИЙХ

Гэрээ гэж юу вэ?

ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Хангах, түгээх, өндөр хүчдэл түгээх болон зураг төсөв.