ISO 9001:2015 •    ISO 45001:2018 •    ISO 17025 •    ISO 2010
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ОНЛАЙН СИСТЕМ
Цахилгааны төлбөрийг хаанаас ч цахимаар холбогдон төлөх боломжтой боллоо.
АРИЛЖААНЫ СИСТЕМ
Цахилгааны төлбөрийг хаанаас ч цахимаар холбогдон төлөх боломжтой боллоо.
Увс Хөвсгөл Завхан Ховд Баянхонгор Говь-Алтай Баян-Өлгий Архангай Хэнтий Дорнод Сүхбаатар Дорноговь Өмнөговь Дундговь Төв Улаанбаатар Булган Дархан-Уул Сэлэнгэ Төв

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

ДАРХАН САЛБАР

ДАРХАН САЛБАР

ХӨТӨЛ САЛБАР

ХӨТӨЛ САЛБАР

ЖАРГАЛАНТ САЛБАР

ЖАРГАЛАНТ САЛБАР

ЗҮҮНХАРАА САЛБАР

ЗҮҮНХАРАА САЛБАР

СҮХБААТАР САЛБАР

СҮХБААТАР САЛБАР

НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА

НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА

ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АЛБА

ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АЛБА

АВТО ТЭЭВРИЙН АЛБА

АВТО ТЭЭВРИЙН АЛБА

Диспетчерийн алба

Диспетчерийн алба

ХЭМЖҮҮР ТООЛУУРЫН ЛАБОРАТОРИЙН АЛБА

ХЭМЖҮҮР ТООЛУУРЫН ЛАБОРАТОРИЙН АЛБА

ЗАСВАР ТУРШИЛТ ТОХИРУУЛГЫН АЛБАНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

ЗАСВАР ТУРШИЛТ ТОХИРУУЛГЫН АЛБАНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСАГ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС

САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСАГ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС

БОРЛУУЛАЛТЫН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС

БОРЛУУЛАЛТЫН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС

ДОТООД ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС ЗОРИЛГО

ДОТООД ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС ЗОРИЛГО

ТЕХНИК БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС

ТЕХНИК БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТЭС

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТЭС НЬ компанийн үйл ажиллагааны стратеги зорилтыг хэрэгжүүлэхэд хүний нөөцийн хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой тодорхойлж , урт богино хугацааны хүний нөөцийн бодлого боловсруулах хэрэгжүүлэх,

САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСАГ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС

САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСАГ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС

БОРЛУУЛАЛТЫН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС

БОРЛУУЛАЛТЫН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС

ДОТООД ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС ЗОРИЛГО

ДОТООД ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС ЗОРИЛГО

ТЕХНИК БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС

ТЕХНИК БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТЭС

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТЭС НЬ компанийн үйл ажиллагааны стратеги зорилтыг хэрэгжүүлэхэд хүний нөөцийн хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой тодорхойлж , урт богино хугацааны хүний нөөцийн бодлого боловсруулах хэрэгжүүлэх,

НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА

НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА

ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АЛБА

ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АЛБА

АВТО ТЭЭВРИЙН АЛБА

АВТО ТЭЭВРИЙН АЛБА

Диспетчерийн алба

Диспетчерийн алба

ХЭМЖҮҮР ТООЛУУРЫН ЛАБОРАТОРИЙН АЛБА

ХЭМЖҮҮР ТООЛУУРЫН ЛАБОРАТОРИЙН АЛБА

ЗАСВАР ТУРШИЛТ ТОХИРУУЛГЫН АЛБАНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

ЗАСВАР ТУРШИЛТ ТОХИРУУЛГЫН АЛБАНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

ДАРХАН САЛБАР

ДАРХАН САЛБАР

ХӨТӨЛ САЛБАР

ХӨТӨЛ САЛБАР

ЖАРГАЛАНТ САЛБАР

ЖАРГАЛАНТ САЛБАР

ЗҮҮНХАРАА САЛБАР

ЗҮҮНХАРАА САЛБАР

СҮХБААТАР САЛБАР

СҮХБААТАР САЛБАР

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

ҮНЭ ТАРИФ

Үнэ тариф, үнэ тооцох аргачлал болон үнийн урамшуулал, хөнгөлөлт.

ДАНСНЫ ДУГААР

Цахилгаан эрчим хүчний төлбөр төлөх дансны дугаарууд.

ЗӨВЛӨМЖ ӨГӨХ

Цахилгаан эрчим хүчний мэдлэгт, өгөх зөвлөмж.

ГЭРЭЭ ХИЙХ

Шинэ хэрэглэгчийн гэрээ болон сунгах заавар.

ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Хангах, түгээх, өндөр хүчдэл түгээх болон зураг төсөв.

ШИНЭ ХОЛБОЛТ

6-35кВ-ын сүлжээнд шинээр холболт хийлгэх талаарх зөвлөмж.

ЗАСВАРЫН ХУВААРЬ

Цахилгаан шугам тоноглолд засвар үйлчилгээ хийх засварын хуваарь.

ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ

Бүрдүүлэх материал, холбогдох хаяг, хүсэлт илгээх.

ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ

Хэрэглэгчдээс түгээмэл асуугдаж байгаа асуулт, хариултууд.