Цахилгааны төлбөрөө цагт нь төлдөг хариуцлагатай хэрэглэгчдэдээ баярлалаа