Хууль эрх зүй > Тогтоол
Хэрэглэгч таны хуулийн мэдлэгт зориулав || Хууль эрх зүй || "Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ХК

25

4 сар
Хэрэглэгч таны хуулийн мэдлэгт зориулав

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 325 тоот тогтоолоор батлагдсан Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны үндэсний хөтөлбөр (2018-2023)-тэй танилцана уу


Хэрэглэгч таны хуулийн мэдлэгт зориулав || Хууль эрх зүй || "Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ХК

Фэйсбүүк мэдээ

Youtube

Календарь