САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСАГ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗАР  нь / Газрын дарга, Ерөнхий ня-бо Л. Эрдэнэсугар, Ахлах ня-бо М. Гэрэлмаа, Борлуулалтын ня-бо А. Уранхишиг, Тооцооны ня-бо М. Намшир, Төлөвлөлтийн эдийн засагч А. Тэмүүлэн, Материалын ня-бо Д. Батцэцэг, Материалын нярав Д. Анужин, Үнэт цаас материалын нярав Б. Эрдэнэтуяа/ гэсэн 8 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр компанийн санхүү, эдийн засгийн дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах, мөнгөн хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулах, мөнгөний урсгалыг оновчтой төлөвлөх, бизнес төлөвлөгөөг боловсруулж гүйцэтгэлд нь хяналт тавих, нягтлан бодох бүртгэлийг олон улсын бүртгэлийн стандартад нийцүүлэх, компанийн удирдлагуудыг оновчтой шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээ мэдээллээр хангах зэрэг үндсэн үйл ажиллагааг явуулж байна.