Эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай хуулийг эндээс дарж үзнэ үү
Дэлгэрэнгүй

24

02 сар

Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй танилцана уу
Дэлгэрэнгүй

24

02 сар

Засгийн газрын 2019 оны 181 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралт Эрчим хүчний аудит хийх журам
Дэлгэрэнгүй


Засгийн газрын 2019 оны 181 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралт Эрчим хүчний аудитын байгууллага болон эрчим хүчний мэргэжлийн байгууллагад тавих шаардлага, тэдгээрийг магадлан итгэмжлэх журам
Дэлгэрэнгүй


Засгийн газрын 2019 оны 181 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралт  Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийг тодорхойлох, үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн эрчим хүч хэмнэх хөтөлбөр, төлөвлөгөө, тэдгээрийг боловсруулах аргачлал, хэрэгжилтийг тайлагнах журам
Дэлгэрэнгүй


Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн эрчим хүчний жилийн хэрэглээний босго хэмжээ № Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн ангилал Хэмжих нэгж Эрчим хүчний хэрэглээний босго хэмжээ А. Барилга байгууламж өмчлөгч, эзэмшигч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага 1. 3000м2 ба түүнээс дээш талбай бүхий төрийн болон орон нутгийн төсөвт байгууллага кВт.ц/м2. жил 300 болон түүнээс дээш 2. 5000м2
Дэлгэрэнгүй

"ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ" ХК
Хаяг

"Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ХК

Хаяг: Дархан-Уул аймаг Дархан сум 3-р баг

Холбоо барих

И-мэйл хаяг:contacts@dsedn.mn

Утас: 7037-7741 / Бичиг хэрэг /