ХӨТӨЛ САЛБАРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Монголын хувьсгалт залуучуудын эвлэлийн гавшгай хөдөлмөрийн барилга байгууламж, Хөтөлийн Цемент шохойг барьж байгуулж байсан өрнүүн их ажлын үед шинэ үйлдвэр Хөтөл хотхоныг ЦЭХ-р хангахаар тулгын чулууг тавьж гал голомтоо асаасан Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Хөтөл салбар нь 9 ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа эхэлж байсан бол өдгөө 32 ажилтантайгаар Сэлэнгэ аймгийн Сайхан, Сант, Орхонтуул, Орхон сум Номгон, Рашаант тосгоны 35/10 кв-ын 3 дэд станц, 6, 10 кв-ын 2 хуваарилах байгууламж, 6, 10 кв-ын 73 дэд станц 35 кв-ын 100 км АШ,  6,10 кв-ын  240 км АШ, 0,4 кв-ын 53 км  АШ ААН-484, Ахуйн- 3316 хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр найдвартай ханган, дэд станц АШ-ын их урсгал засвар, шуурхай үйлчилгээг  хариуцан ажиллаж байна.