БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ

                          1. Анкет эндээс татаж авна уу?

                          2. Бүрдүүлэх материалыг эндээс татаж авна уу?

                         3. Эрүүл мэндийн үзлэгийн хуудсыг эндээс татаж авна уу?