ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛИЙН ХҮСЭЛТ ГАРГАХ БОЛ ЭНД ДАРНА УУ?