НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА

 

Компаний өдөр тутмын үйл ажиллагаа болон төлөвгөөт засварын ажлыг хариуцан хийх

төлөвлөсөн болон төлөвлөгөөт бус засвар үйлчилгээ хийх, бүрэн бүтэн байдал, аюулгүй байдлыг  хангах.

 

Ахлах тогооч,гагнуурчин, барилгын засалчин,Бохирын слесарь-аж ахуйн ажилтан,гагнуурчин,мужаан, үйлчилэгч нар,спорт заал зохион байгуулагч,токарьчин,сантехникийн слесарь-гагнуурчин харьяалагдан ажиллаж байна.