04

02 сар
ДАРХАН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ҮЙЛЧЛЭХ ТӨВ
Категори: төв Огноо: 2021-02-04 01:48

2013оны 01-р сарын 09- ний өдрөөс  Дархан Хэрэглэгчдэд Үйлчлэх Төв нь  М.Навчаа даргатай 73 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдсан. “Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв”  болон зохион байгуулагдсанаар  хэрэглэгчдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх, хэрэглэгчийн нэг хүнээс хамаарч байсан системийг халах, өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтэд тавих хяналтыг
Дэлгэрэнгүй

04

02 сар
ДАРХАН ТҮГЭЭХ ТӨВ
Категори: төв Огноо: 2021-02-04 01:51

ДСЦТС ХК-ийн Дархан Түгээх Төв нь 2013 оны 01 сарын 01-нд  Дархан-Уул аймгийн Давхар хэсэг, Тосгон хэсэг, Бурхант хэсэг, Шарын гол сум, Хонгор сум, Орхон сум, Сэлэнгэ аймгийн Бугант, Хүдэр, Ерөө, Хушаат, Баянхараат гэсэн нийт 9 сумийн цахилгаан эрчим хүч
Дэлгэрэнгүй

"ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ" ХК
Хаяг

"Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ХК

Хаяг: Дархан-Уул аймаг Дархан сум 3-р баг

Холбоо барих

И-мэйл хаяг:contacts@dsedn.mn

Утас: 7037-7741 / Бичиг хэрэг /