Дэд станц, реле хамгаалалт автоматик,  дэд станц, кабель шугам туршилт, трансформатор засвар гэсэн үндсэн дөрвөн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд 35/6(10)кВ-ын 19 дэд станц, 6-35кВ-ын 18 хуваарилах байгууламж, 200 гаруй км кабель шугамын засвар үйлчилгээ, хэмжилт туршилт, тохируулгын ажлыг хийх үндсэн чиг үүрэгтэй.

       Компанийн томоохон бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд хийгдсэн 35/6(10)кВ-ын Орхонтуул, Шаамар, Заамар, Түнхэл, Өгөөмөр, Угтаал, Ханжаргалант, Алтанбулаг дэд станцын өргөтгөл шинэчлэл, 6кВ-ын РП-8,9,10, 35кВ-ын РП-11 хуваарилах байгууламжуудыг шинээр барьж, 110/35/10кВ-ын Таван толгой, Чойбалсан дэд станцын барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн.