Хангах үйл ажиллагааны бодлого, эрчим хүч хэмнэлтийн чиглэлийг тодорхойлох, Эрчим хүчний тухай хууль, Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хууль, Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах зэрэг ажлыг удирдан зохион байгуулах үндсэн чиг үүрэгтэй. Нэг худалдан авагчаас худалдан авах цахилгаан эрчим хүчний хэмжээг зөв оновчтой төлөвлөх, компанийн борлуулалт, орлогын төлөвлөгөөг төлөвлөж, түүний гүйцэтгэлийг хангах, борлуулалт арилжааны системд хөгжүүлэлт хийх, түгээлтийн алдагдал, дотоод хэрэгцээний зардлыг бууруулах үйл ажиллагааг явуулж байна.