Хууль эрх зүй > Журам

7

8 сар
Хэрэглэгч таны хуулийн мэдлэгт зориулав

Засгийн газрын 2017 оны 199 дүгээр тогтоолын хавсралт Гэр хорооллын айл өрхөд цахилгаан эрчим хүчний тарифын хөнгөлөлт үзүүлэх журамтай танилцана уу


25

4 сар
Хэрэглэгч таны хуулийн мэдлэгт зориулав

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2018 оны 221 дүгээр тогтоолын хавсралт  Эрчим хүчний үнэ тарифыг индексжүүлэх журамтай танилцана уу.


25

4 сар
Хэрэглэгч таны хуулийн мэдлэгт зориулав

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2018 оны 289 дүгээр тогтоолын хавсралт Цахилгаан дамжуулах, түгээх сүлжээний Холболтын журамтай танилцана уу.


25

4 сар
Хэрэглэгч таны хуулийн мэдлэгт зориулав

Дэд бүтцийн сайдын 2003 оны 112 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчийн цахилгаан хангамжийн найдваржилтын зэрэглэл тогтоох журамтай танилцана уу.


Журам || "Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ХК

Фэйсбүүк мэдээ

Youtube

Календарь