Хууль эрх зүй > Стандарт

25

4 сар
Хэрэглэгч таны хуулийн мэдлэгт зориулав

Стандарт хүчдэл MNS IEC 38:2001 стандарттай танилцана уу.

 


25

4 сар
Хэрэглэгч таны хуулийн мэдлэгт зориулав

Цахилгаанаар хангагчаас Хэрэглэгчдэд үзүүлэх үйлчилгээний шаардлага MNS 5872:2008 стандарттай танилцана уу.


Стандарт || "Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ХК

Фэйсбүүк мэдээ

Youtube

Календарь