Хууль эрх зүй > Тогтоол

25

4 сар
Хэрэглэгч таны хуулийн мэдлэгт зориулав

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 274 тоот тогтоолоор батлагдсан Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөртэй энд дарж танилцана уу


25

4 сар
Хэрэглэгч таны хуулийн мэдлэгт зориулав

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 325 тоот тогтоолоор батлагдсан Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны үндэсний хөтөлбөр (2018-2023)-тэй танилцана уу


25

4 сар
Хэрэглэгч таны хуулийн мэдлэгт зориулав

УИХ-ийн 2015 оны  06  сарын  19  өдрийн 63 тоот тогтоолоор батлагдсан Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлоготой энд дарж танилцана уу


Тогтоол || "Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ХК

Фэйсбүүк мэдээ

Youtube

Календарь