Хууль эрх зүй > Дүрэм

25

4 сар
Хэрэглэгч таны хуулийн мэдлэгт зориулав

Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн 102 тоот тушаалаар батлагдсан Эрчим хүчний ажилтны дунд зохиох аюулгүй ажиллагааны ажлын үндсэн дүрэмтэй танилцана уу


25

4 сар
Хэрэглэгч таны хуулийн мэдлэгт зориулав

Дэд бүтцийн сайдын 2003 оны 12 сарын 18-ны өдрийн 252 тоот тушаалаар батлагдсан Цахилгаан байгууламжийн дүрэмтэй танилцана уу.


25

4 сар
Хэрэглэгч таны хуулийн мэдлэгт зориулав

Дэд бүтцийн сайдын 2003 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдрийн 125 тоот тушаалаар батлагдсан Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтыг дүрэмтэй танилцана уу


25

4 сар
Хэрэглэгч таны хуулийн мэдлэгт зориулав

Түлш, эрчим хүчний сайдын 2006 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 104 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралт Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрэмтэй энд дарж танилцана уу.


25

4 сар
Хэрэглэгч таны хуулийн мэдлэгт зориулав

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2018 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 291 тоот тогтоолоор батлагдсан Цахилгаанаар зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч-Хэрэглэгч хоорондын Аж ахуйн харилцааны дүрэмтэй танилцана уу


Дүрэм || "Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ХК

Фэйсбүүк мэдээ

Youtube

Календарь