Хууль эрх зүй > Хууль

7

8 сар
Хэрэглэгч таны хуулийн мэдлэгт зориулав

УИХ-ийн 2015 оны  06  сарын  19  өдрийн 63 тоот тогтоолоор батлагдсан Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлоготой энд дарж танилцана уу


7

8 сар
Хэрэглэгч таны хуулийн мэдлэгт зориулав

УИХ-ийн 2015 оны  06  сарын  19  өдрийн 63 тоот тогтоолоор батлагдсан Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлоготой энд дарж танилцана уу


25

4 сар
Хэрэглэгч таны хуулийн мэдлэгт зориулав

Эрчим хүчний тухай хуультай энд дарж танилцана уу.

 

Эрчим хүчний тухай хуулийн зарим зүйл заалтыг тайлбарлах тухай Дээд шүүхийн тогтоолтой энд дарж танилцана уу


24

4 сар
Хэрэглэгч таны хуулийн мэдлэгт зориулав

Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хуультай энд дарж танилцана уу.


24

4 сар
Хэрэглэгч таны хуулийн мэдлэгт зориулав

Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуультай энд дарж танилцана уу.


Хууль || "Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ХК

Фэйсбүүк мэдээ

Youtube

Календарь