Эрчим хүчний хэмнэлт > Хууль эрх зүй

25

4 сар
Эрчим хүчний хэмнэлт

Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хуулийг энд дарж үзнэ үү

 


25

4 сар
Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хууль эрх зүйн актууд

Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй танилцана уу.

 

Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөрийн ведио танилцуулгыг энд дарж үзээрэй.

 

 


25

4 сар
Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хууль эрх зүйн актууд

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 274 тоот тогтоолоор батлагдсан Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөрийг энд дарж үзнэ үү


24

4 сар
Эрчим хүчний хэмнэлт

Монгол улсын засгийн газрын 2016 оны 5 дугаар сарын 31-ны өдрийн 295 тоот тогтоолын 4 дүгээр хавсралт Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийг тодорхойлох, үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн эрчим хүч хэмнэх хөтөлбөр, төлөвлөгөө, тэдгээрийг боловсруулах аргачлал, хэрэгжилтийг тайлагнах журамтай энд дарж танилцана уу. 


23

4 сар
Эрчим хүчний хэмнэлт

Монгол улсын засгийн газрын 2016 оны 5 дугаар сарын 31-ны өдрийн 295 тоот тогтоолын 1 дүгээр хавсралт Эрчим хүчний аудит хийх журамтай энд дарж танилцана уу. 


23

4 сар
Эрчим хүчний хэмнэлт

Монгол улсын засгийн газрын 2016 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн 294 тоот Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн босго хэмжээг тогтоох тухай тогтоолыг энд дарж үзнэ үү.


22

4 сар
Эрчим хүчний хэмнэлт

Монгол улсын засгийн газрын 2016 оны 5 дугаар сарын 31-ны өдрийн 295 тоот тогтоолын 3 дугаар хавсралт Эрчим хүчний аудитор, эрчим хүч хэмнэлтийн менежер бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулах, гэрчилгээ олгох, хүчингүй болгох журамтай энд дарж танилцана уу.


22

4 сар
Эрчим хүчний хэмнэлт

Монгол улсын засгийн газрын 2016 оны 5 дугаар сарын 31-ны өдрийн 295 тоот тогтоолын 2 дугаар хавсралт Эрчим хүчний аудитын байгууллага болон эрчим хүчний мэргэжлийн байгууллагад тавих шаардлага, тэдгээрийг магадлан итгэмжлэх журамтай энд дарж танилцана уу.


Хууль эрх зүй || "Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ХК

Фэйсбүүк мэдээ

Youtube

Календарь