Үнэ тариф > Хэрэглэгчийн мэдлэгт
Цахилгаан эрчим хүчний төлбөр, түүнийг тооцох аргачлал, тарифийн хөнгөлөлтийн тухай || Үнэ тариф || "Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ХК

25

4 сар
Цахилгаан эрчим хүчний төлбөр, түүнийг тооцох аргачлал, тарифийн хөнгөлөлтийн тухай

Цахилгаан эрчим хүчний төлбөр, түүнийг тооцох аргачлал, тарифийн хөнгөлөлтийн тухай || Үнэ тариф || "Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ХК

Фэйсбүүк мэдээ

Youtube

Календарь