Үнэ тариф > Төлбөр төлөх
Хэрэглэгчийн цахилгаан эрчим хүчний төлбөрөө төлөх боломжууд || Үнэ тариф || "Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ХК

23

4 сар
Хэрэглэгчийн цахилгаан эрчим хүчний төлбөрөө төлөх боломжууд

Хэрэглэгч та бүх банкны интернет банк, мобайл банк, телефон банк ашиглан ДСЦТС ХК-ийн харилцах дансанд шилжүүлж болно. Салбаруудын дансны дугаарыг энд дарж харна уу.


Хэрэглэгчийн цахилгаан эрчим хүчний төлбөрөө төлөх боломжууд || Үнэ тариф || "Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ХК

Фэйсбүүк мэдээ

Youtube

Календарь