Үнэ тариф > Төлбөр төлөх
Хэрэглэгчийн цахилгаан эрчим хүчний төлбөрөө төлөх боломжууд || Үнэ тариф || "Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ХК

22

4 сар
Хэрэглэгчийн цахилгаан эрчим хүчний төлбөрөө төлөх боломжууд

 Хэрэглэгчийн онлайн систем ашиглан төлбөрөө төлөх. Хэрэглэгч та системийн ашиглах зааврыг дараах бичлэгнээс үзнэ үү.

Гарын авлага - 1

Гарын авлага -2


Хэрэглэгчийн цахилгаан эрчим хүчний төлбөрөө төлөх боломжууд || Үнэ тариф || "Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ХК

Фэйсбүүк мэдээ

Youtube

Календарь