Үнэ тариф > Үнэ тариф
Хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгаан эрчим хүчний үнэ тариф

Хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгаан эрчим хүчний үнэ тарифыг энд дарж үзнэ үү. 

 

Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай хэрэглэгчдэд мөрдөх цахилгааны тарифыг энд дарж үзнэ үү.

Үнэ тариф || "Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ХК

Фэйсбүүк мэдээ

Youtube

Календарь