Бидний тухай > Тусгай зөвшөөрөл
Тусгай зөвшөөрөл

Тус компани нь хуулийн дагуу Эрчим хүчний яам, эрчим хүчний зохицуулах хороо, УСХТөвөөс олгосон зөвшөөрлөөр 9 төрлийн лицензийг эзэмшин ажиллаж байна. Үүнд:

 1.    Цахилгаан түгээх
2.    Цахилгаанаар зохицуулалттай хангах
3.    5-100 МВт-ын эрчим хүчний эх үүсвэр барих, угсрах, засварлах
4.    0.4-220 кВ болон түүнээс дээш цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын угсралт, засвар
5.    Туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ /2-догч коммутацийн ажлууд болон хэмжилт туршилт тохируулгын
бүх төрлийн ажлууд/
6.    Бусад дагалдах ажил үйлчилгээ /өрлөг дулаалга бэхэлгээ болон тулгуур хийц хэсгийн үйлдвэрлэлт,  нийлүүлэлт/
7.    0.1-100МВт-ын эрчим хүчний эх үүсвэрийн ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах
8.    Цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах
9.    ЦЭХ-ний 1 ба 3 фазын тоолуурын шалгалт, тохируулга, суурилуулах

Тусгай зөвшөөрөл || "Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ХК

Фэйсбүүк мэдээ

Youtube

Календарь