25 C
Ulaanbaatar, MN
Tuesday, May 21, 2019

Техникийн нөхцөлийн хураамж

Home Техникийн нөхцөлийн хураамж
  Техникийн нөхцлийн хураамжийг Төлбөрт үйлчилгээний журмийн дагуу доорхи тарифаар тооцно. Доорхи тариф нь НӨАТ тооцогдоогүй дүн болно.  № Ажил үйлчилгээний нэр,төрөл 0.22-1.0кВ 6-15кВ 35кВ 1 0.22кВ-ын 5кВт хүртлэх чадалтай 20 000     2 0.38кВ-ын 10кВт хүртлэх чадалтай 50 000     3 0.38кВ-ын 11-50кВт хүртлэх чадалтай 80 000     4 0.38кВ-ын 51-100кВт хүртлэх чадалтай 100 000     5 0.38кВ-ын 101-150кВт хүртлэх чадалтай 150 000     6 0.38кВ-ын 151кВт–аас дээш чадалтай 200 000     7 6-15кВ-н шугам дэд өртөө барих   250 000   8 6,10кВ-ын хуваарилах байгууламж   300 000   9 35кВ-н шугам, 35/0,4кВ-ын дэд өртөө барих     300 000 10 35кВ-н шугам, 35/6,10кВ-ын дэд өртөө барих     500 000              Тайлбар: Техникийн нөхцлийн нэр өөрчлөх, хугацаа сунгуулах тохиолдолд хураамж нь суурь үнийн 50%-аар тооцогдоно. Реле хамгаалалтын тооцооны төлбөрийг төлбөрт үйлчилгээний журмийн дагуу нэмж тооцно. Төлбөр тооцоог доорхи дансанд тушаана. - Худалдаа хөгжлийн банк, Дархан салбар төгрөгийн 403001008 - ХААН банк Дархан салбар, төгрөгийн 5045001007 - Голомт Дархан Т/Т 4301024059    

No posts to display

Биднийг дагах

0FansLike