Home ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ Үнэ тариф Цэх-ний үнэ тариф

Цэх-ний үнэ тариф

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2014 оны 188-р тогтоолоор батласан Эрчим хүчний үнэ тарифыг индексжүүлэх журамыг үндэслэн Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос ЦЭХ-ний үнэ тарифыг батлалаа

Үйлдвэр аж ахуйн нэгж болон байгууллагад борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах хязгаарт багтаан тогтооно

АНГИЛАЛ

ХЭМЖИХ НЭГЖ

 

1

УУЛ УУРХАЙН ОЛБОРЛОХ, БОЛОВСРУУЛАХ АЖ ҮЙЛДВЭР

 

 

 

ҮҮНД: НҮҮРС ОЛБОРЛОЛТ, БОЛОВСРУУЛАЛТ, ГАЗРЫН ТОС, ШАТДАГ ХИЙ ОЛБОРЛОЛТ, БОЛОВСРУУЛАЛТ, ТӨМРИЙН ХҮДЭР ОЛБОРЛОЛТ, БОЛОВСРУУЛАЛТ, БУСАД АШИГ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОЛТ, БОЛОВСРУУЛАЛТ

1.1

ЭНГИЙН ТООЛУУРТАЙ

ТӨГ/КВТ.Ц

155.90 ТӨГ

1.2

3 ТАРИФТ ТООЛУУРТАЙ

 

 

А

ӨДРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ /ӨГЛӨӨНИЙ 06:00 ЦАГААС ОРОЙН 17 ЦАГ ХҮРТЭЛ /

ТӨГ/КВТ.Ц

155.90 ТӨГ

Б

ОРОЙН ХЭРЭГЛЭЭ /ОРОЙН 17:00 ЦАГААС 24 ЦАГ ХҮРТЭЛ /

ТӨГ/КВТ.Ц

276.00 ТӨГ

В

ШӨНИЙН ХЭРЭГЛЭЭ / ШӨНИЙН 24:00 ЦАГААС ӨГЛӨӨНИЙ 06:00 ХҮРТЭЛ/

ТӨГ/КВТ.Ц

77.10 ТӨГ

2

БУСАД ҮЙЛДВЭР АЖ АХУЙН, БАЙГУУЛЛАГА

2.1

ЭНГИЙН ТООЛУУРТАЙ 

ТӨГ/КВТ.Ц

128.50 ТӨГ

2.2

3 ТАРИФТ ТООЛУУРТАЙ

 

 

А

ӨДРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ /ӨГЛӨӨНИЙ 06:00 ЦАГААС ОРОЙН 17 ЦАГ ХҮРТЭЛ /

ТӨГ/КВТ.Ц

128.50 ТӨГ

Б

ОРОЙН ХЭРЭГЛЭЭ /ОРОЙН 17:00 ЦАГААС 22 ЦАГ ХҮРТЭЛ /

ТӨГ/КВТ.Ц

209.80 ТӨГ

В

ШӨНИЙН ХЭРЭГЛЭЭ / ШӨНИЙН 22:00 ЦАГААС ӨГЛӨӨНИЙ 06:00 ХҮРТЭЛ/

ТӨГ/КВТ.Ц

77.10 ТӨГ

2.3

“ЦАХИЛГААН ТЭЭВЭР” ХК

ТӨГ/КВТ.Ц

77.10 ТӨГ

3

УЛАААНБААТАР ХОТ, АЙМГИЙН ТӨВИЙН НИЙТИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ЗАМ ТАЛБАЙН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ БОЛОН НИЙТИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ОРОН СУУЦНЫ ОРЦНЫ  ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ 

3.1

10,11,12,01,02,03 САРУУДАД 

 

 

А

ӨДРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ /ӨГЛӨӨНИЙ 06:00 ЦАГААС ОРОЙН 19:00 ЦАГ ХҮРТЭЛ /

ТӨГ/КВТ.Ц

128.50 ТӨГ

Б

ОРОЙН ХЭРЭГЛЭЭ /ОРОЙН 19:00 ЦАГААС ӨГЛӨӨНИЙ 06:00 ЦАГ ХҮРТЭЛ /

ТӨГ/КВТ.Ц

77.10 ТӨГ

3.2

04,05,06,07,08,09 САРУУДАД 

А

ӨДРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ /ӨГЛӨӨНИЙ 06:00 ЦАГААС ОРОЙН 22:00 ЦАГ ХҮРТЭЛ /

ТӨГ/КВТ.Ц

128.50 ТӨГ

Б

ОРОЙН ХЭРЭГЛЭЭ /ОРОЙН 22:00 ЦАГААС ӨГЛӨӨНИЙ 06:00 ЦАГ ХҮРТЭЛ /

ТӨГ/КВТ.Ц

77.10 ТӨГ

 

АЙЛ ӨРХӨД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ

 

 

АНГИЛАЛ

ХЭМЖИХ НЭГЖ

 

 

ЭНГИЙН ТООЛУУРТАЙ

 

А

САРЫН НИЙТ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ 150КВТ.Ц ХҮРТЭЛХ ХЭРЭГЛЭЭГ

ТӨГ/КВТ.Ц

98.40 ТӨГ

Б

САРЫН НИЙТ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ 151 КВТ.Ц БОЛОН ТҮҮНЭЭС ДЭЭШХИ ХЭРЭГЛЭЭГ

ТӨГ/КВТ.Ц

118.20 ТӨГ

2

2 ТАРИФТ ТООЛУУРТАЙ

 

 

А

ӨДРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ /ӨГЛӨӨНИЙ 06:00 ЦАГААС ОРОЙН 21:00 ЦАГ ХҮРТЭЛ /

ТӨГ/КВТ.Ц

104.30 ТӨГ

Б

ОРОЙН ХЭРЭГЛЭЭ /ОРОЙН 22:00 ЦАГААС ӨГЛӨӨНИЙ 06:00 ЦАГ ХҮРТЭЛ /

ТӨГ/КВТ.Ц

77.10 ТӨГ

3

САРЫН СУУРЬ ТАРИФ

ТӨГ/КВТ.Ц

2000 ТӨГ

АХУЙН ТООЛУУРГҮЙ ЦАХИЛГААН ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ТӨЛБӨР ТООЦОХ САРЫН ДУНДАЖ ХЭРЭГЛЭЭ

АНГИЛАЛ

ХЭМЖИХ НЭГЖ

 

1

АЙЛ ӨРХ

КВТ.Ц

350 ТӨГ