Home ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ Техникийн нөхцөл Бүрдүүлэх материал

Бүрдүүлэх материал

Техникийн нөхцлийн  бүрдүүлэх   баримтууд:

  1. Аж ахуйн нэгж бол Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний  хуулбар
  2. Иргэн бол цахим үнэмлэхний хуулбар
  3. Газар эзэмших болон өмчлөх эрхийн гэрчилгээний хуулбар  / хүчинтэй гэрчилгээний хуулбар /
  4. Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар
  5. СӨХ-тэй хийсэн гэрээний хуулбар
  6. Координатын тэмдэглэгээтэй  байршлын  зураг
  7. Ажлын зурагт тусгагдсан  цахилгааны чадлын тооцоо   / кВт /
  8. Суурь хураамж төлсөн баримтын хуулбар