Эрчим хүч хэмнэх аргууд  Эндээс татаж авах

220В-ын хүчдэл хэрэглэдэг айл өрхийн оруулгын кабель шугамын хөндлөн огтлолын талбай сонгох тооцооны аргачлал

  1. Тухайн айлын цахилгаан хэрэглэгчдийн жагсаалт /Жишээг улаан өнгөөр тэмдэглэв/

Хэрэглэгчдийн нэр

Тоо хэмжээ

Нэгж чадал [Вт]

Нийт чадал [Вт]

1

Цахилгаан зуух /Плитка/

1

2200

2200

2

Цахилгаан тень

1

2000

2000

3

Зурагт

1

330

330

4

Гэрэлтүүлэг

3

100

300

5

Хөргөгч

1

300

300

6

Комьпютер

1

880

880

7

Тоос сорогч

1

1000

1000

Айлын нийт суурилагдсан чадал [Pс]

7010

Оруулгын кабелиар гүйх тооцооны гүйдлийг олно.

  1. Дээрх тооцооны гүйдлээс хамааруулан айлын оруулгын кабелийн хөндлөн оглолын талбайг дараах хүснэгтээс сонгоно.

Гүйдэл дамжуулагчийн хөндлөн огтлолын талбай [мм2]

Зэс судалтай [А]

Хөнгөнцагаан судалтай [А]

1

2,5

27

2

4,0

38

29

3

6,0

50

38

4

10,0

70

55

Дээрх жишээ тооцоогоор тооцооны (Iт) гүйдэл нь 31,86 А тул 4 мм2 огтлолтой зэс утас, эсвэл 6,0 мм2 хөндлөн огтлолтой хөнгөн цагаан утас сонгоно.

Татаж авах