Хуваалцах

Дархан-Уул аймгийн ЭМГ-ын Нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн үндэсний стратегийн зохицуулагч их эмч С.Мээлэй,арга зүйч З. Гэрэлмаа нар ДСЦТС ХК-ийн 80 ажилтанд сургалт явууллаа. Сургалтаар Менингококкт халдвараас сэргийлэх болон шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд хаана хандах зэрэг мэдээлэл өгсөн юм. Мөн сургалтын үеэр халдвараас сэргийлэх зөвлөмж гарын авлага тараалаа17545455_1934083440154105_942466560186018749_o

Сэтгэгдэл бичэх