Home Компанийн тухай Удирдлага

Удирдлага

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Компанийн засаглалын хувьд Компанийн тухай хуульд заасны дагуу компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл нь хараат бус гурав, ердийн зургаан гишүүнтэй бөгөөд аудитын, цалин урамшуулалын, нэр дэвшүүлэх хороодтойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна. Гишүүдийг дурдвал:

 • ТУЗ-ийн Дарга Ц.Баярбаатар
 • ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүн Г.Бэхбат
 • ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүн Л.Балган
 • ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүн Н.Эрдэнэбат
 • ТУЗ-ийн гишүүн Э.Долгорсүрэн
 • ТУЗ-ийн гишүүн Б.Эрдэнэбилэг
 • ТУЗ-ийн гишүүн Ц.Хангай
 • ТУЗ-ийн гишүүн Т.Энхмэнд
 • ТУЗ-ийн гишүүн С.Нэргүй
 • ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга М.Баярманла.

Монгол Улсын Компанийн тухай хууль, Компанийн дүрэмд заасан асуудлаар, тухайлбал хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлах, компанийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлан төлөвлөгөөг хэлэлцэн батлах, эд хөрөнгийн зах зээлийн үнийн тогтоох, Компанийн гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг даалгавар гэх мэт сэдвээр сар бүр ээлжит болон ээлжит бус хурлуудыг хийж хурлын материалыг гаргасан шийдвэрийн хамт Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Хөрөнгийн биржид хүргүүлдэг болно.

Одоогийн байдлаар “ДСЦТС” ХК нь засаглалын хувьд Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2012 оны 74 дүгээр тогтоолоор баталсан хувьцаат компанийн дүрмийн үлгэрчилсэн дүрмийн дагуу “ДСЦТС” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчид нь тус компанийн дүрмийг 2012 оны 04 дүгээр сарын 27-ний өдөр баталсан.

Сүүлийн таван жилийн хугацаанд “ДСЦТС” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн нийт хурлын ирц  100 хувьтай байсан бөгөөд бүх  хувьцаа эзэмшигчид нь Компанийн тухай хууль, “ДСЦТС” ХК-ийн дүрэмд тусгагдсан онцгой шийдвэрийг гаргах ажиллагаанд бүрэн оролцсон.

“ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны үлгэрчилсэн журам”, “Аудитын хорооны үйл ажиллагааны журам”, “Нэр дэвшүүлэх хорооны үйл ажиллагааны журам”, “Цалин урамшууллын хорооны үйл ажиллагааны журам”, “ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргийн үйл ажиллагааны журам” зэргийг 2015 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар батлан ажиллаж байна.

 

 

With theme on issues set out in Company law of Mongolia and company regulation, particularly, calling shareholder’s meeting, discussing and approving company operation and financial statement   plan, setting market price for property and assignment to company management so on, regular and irregular monthly meeting is organized whose materials are submitted  to Financial Regulatory Committee and Stock exchange decision made.

As for current management of DSEDN JSC, according to detailed regulation of joint stock regulation approved with Resolution 74  issued by Financial Regulatory Committee in 2012, shareholders of DSEDN JSC  has approved the company regulation on 27 April 2012.

In last five years, attendance of DSEDN JSC shareholder’s meeting was 100 % and all members participated in making special decision set out in Law of company and DSEDN JSC regulation fully.

Followings are approved by 2015 regular meeting of shareholders including “Detailed procedure on BOD operation”, “Procedure on Audit committee operation”  “Procedure on nomination committee operation”, Procedure on Wage, bonus committee operation” and “Procedure on BOD secretary operation”.

ДСЦТС ХК-ИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ТАНИЛЦУУЛГА

1. Гүйцэтгэх захирал Самдан овогтой Нэргүй

 • 1980-1996 онд Радио реле, Радио телевизийн станцын техник ашиглалтын газарт Телевизийн хэт богино долгионы станцын инженерээр,
 • 1996-2004 онд Хасвуу ХХК-ийн Ерөнхий захирлаар,
 • 2004-2008 онд ДСЦТС ХК-ийн ТУЗ-ийн даргаар,
 • 2008 оноос тус компанийн Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна.

2. Дэд захирал бөгөөд Ерөнхий инженер Батхуяг овогтой Батжаргал

 • 1988-1992 онд Дархан хотын Техникийн дээд сургуульд Цахилгааны тэнхимийн багш, ДСЦШС газарт /хуучнаар /
 • 1994-2001 онд  Өндөр хүчдэлийн монтёр, Мастер, ашиглалтын инженер,
 • 2001-2004 онд Дэд захирал,ДСЦТС ХК-нд
 • 2004-2009 онд Ерөнхий менежер, Борлуулалтын менежер,
 • 2009 оноос одоог хүртэл тус компанийн Дэд захирал бөгөөд Ерөнхий инженерээр ажиллаж байна.

Техникийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Эрдэнэбал овогтой Эрдэнэбат

Төгссөн сургууль:

 • 2005 онд ШУТИС-ийн ЭХИС-ийг цахилгааны инженер
 • Ажилласан байдал:
 • 2005-2008 онд Энерго тур ХХК-д мастер
 • 2009 онд ДСЦТС ХК-д ашиглалт төслийн инженер,
 • 2009-2010 онд Тосгон хэсгийн мастер
 • 2010 оноос Техникийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн даргаар ажиллаж байна.

Санхүү эдийн засгийн хэлтсийн дарга, Ерөнхий ня-бо Мишигнамжил овогтой Гэрэлмаа

Төгссөн сургууль:

 • 1990 онд Санхүү эдийн засгийн техникумыг аж үйлдвэрийн нягтлан бодогч эдийн засагч
 • 2000 онд МУИС-ийг ня-бо
 • Ажилласан байдал:
 • 1986-1988 онд Дархан Сэлэнгийн цахилгаан шугам сүлжээний газарт бичээч, бичиг хэргийн эрхлэгч
 • 1990-2000 онд Хөдөлмөр цалин хөлсний ня-бо
 • 2000-2001 онд Ахлах ня-бо
 • 2001-2005 онд Ерөнхий ня-бо
 • 2005-2012 онд Ахлах ня-бо
 • 2012 оноос Санхүү эдийн засгийн хэлтсийн дарга, Ерөнхий ня-богоор ажиллаж байна.

Борлуулалтын хэлтсийн дарга Төмөрбаатар овогтой Сувд-Эрдэнэ

Төгссөн сургууль:

 • 1990 онд Политехникумыг баяжуулалтын техникч
 • 2008 онд Техникийн коллежийг цахилгааны инженер
 • Ажилласан байдал:
 • 2003-2009 Ашиглалт борлуулалтын байцаагч, техникч, диспетечр, ня-бо
 • 2009-2012 онд ДСЦТС ХК-ийн Шарын гол хэсгийн дарга
 • 2012 оноос Борлуулалтын хэлтсийн даргаар ажиллаж байна.

Засвар туршилт тохируулгын албаны дарга Дондог овогтой Артур

Техникийн ухааны магистр

Төгссөн сургууль:

 • 1987 онд Политехникийн дээд сургуулийг цахилгааны инженер
 • Ажилласан байдал:
 • 1987-2009 онд ДСЦШС-ний газарт РХА-ын инженер
 • 2009 оноос Засвар туршилт тохируулгын албаны даргаар ажиллаж байна.

Шуурхай үйлчилгээ мэдээллийн албаны дарга, ахлах диспетчер Жигжид овогтой Ариунаа

Төгссөн сургууль:

 • 2003 онд Техникийн коллежийг цахилгааны инженер
 • Ажилласан байдал:
 • 2003-2012 онд ЦХА-нд монтёр, операторчин, ШҮМА-нд диспетчер
 • 2012 оноосШуурхай үйлчилгээ мэдээллийн албаны дарга, ахлах диспетчерээр ажиллаж байна.

Хэмжүүр тоолуур лабораторийн албаны дарга Пунцаг овогтой Пүрэвсүрэн     

Төгссөн сургууль:

 • 1984 онд Политехникумыг цахилгааны техникч
 • 2003 онд Техникийн коллежийг цахилгааны инженер
 • Ажилласан байдал:
 • 1987-2009 онд ДСЦШС-ний газарт хэмжүүрийн монтёр
 • 2009 оноосХэмжүүр тоолуур лабораторийн албаны даргаар ажиллаж байна.

Мэдээлэл технологи автоматикийн албаны дарга Очир овогтой Сэр-Од

Төгссөн сургууль:

2009 онд ШУТИС-ын Дархан-Уул аймаг дахь салбарын компьютер программ хангамж төгссөн

Ажилласан байдал:

 • 2010 онд ДСЦТС ХК-д компьютер программ хангамжийн инженер
 • 2012 онд Мэдээлэл технологи автоматикийн албаны даргаар ажиллаж байна.

Дархан түгээх төвийн дарга Ядамжав овогтой Очирбат

Төгссөн сургууль:

 • 1986 онд Политехникумыг  цахилгааны техникч
 • 2001 онд ШУТИС-ийн ЭХИС-ийг цахилгааны инженер
 • 2002 онд УХИнститутыг бизнес удирдлагын чиглэлээр

Ажилласан байдал:

 • 1986-2004 онд ДСЦТС ХК-ийн Зүүнхараа салбарт дэд станц засварын монтёр, ӨХ-ийн туршилт реле хамгаалалтын техникч, дэд станц засварын мастер, ахлах инженер, салбарын дарга
 • 2004-2005 онд Техникийн хэлтэст засварын инженер, Дархан салбарын ахлах инженер
 • 2005-2013 онд Давхар, Тосгон хэсгийн дарга
 • 2013 оноос Дархан түгээх төвийн даргаар ажиллаж байна.

Дархан хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн дарга Магсар овогтой Навчаа

Техникийн ухааны магистр

Төгссөн сургууль:

 • 1984 онд Политехникумыг цахилгааны техникч
 • 1996 онд  Техникийн коллежийг цахилгааны инженер
 • Ажилласан байдал:
 • 1984-1998 онд ДСЦШС-ний газарт монтёр, техникч,борлуулалтын инженер
 • 1998-2001 онд Борлуулалт маркетингийн албаны дарга
 • 2001-2004 онд хяналтын инженер
 • 2004-2013 онд Бурхант, Давхар хэсгийн дарга
 • 2013 оноос Дархан хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн даргаар ажиллаж байна.

Сүхбаатар салбарын дарга НЯМДОРЖИЙН ДҮҮРЭНБАТ

Төгссөн сургууль:

2005-2010 онд  Дархан-Уул аймгийн Техникийн коллежийг Цахилгааны инженер мэргэжлээр

2009-2010 онд Дархан-Уул аймгийн Удирдлагын хөгжлийн Дээд сургуулийг Бизнес удирдлагын арга зүйч мэргэжлээр

Ажилласан байдал:

2011 онд ДСЦТС ХК-ийн Зүүнхараа салбарт Ашиглалт засварын монтёр

2011-2016 онд ДСЦТС ХК-ийн Зүүнхараа салбарт Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн инженер

2016 оноос ДСЦТС ХК-ийн Сүхбаатар салбарын даргаар

Ашиглалт борлуулалтын Зүүнхараа салбарын дарга Лхагважав овогтой Лхагвасүрэн

Техникийн ухааны магистр, Зөвлөх инженер

Төгссөн сургууль:

 • 1993 онд Техникийн их сургуулийг цахилгааны инженер
 •  Ажилласан байдал:
 • 1984-2005 онд ДСЦШСГ-ын Зүүнхараа салбарт диспетчер-техникч, борлуулалтын байцаагч,  АБХ-ийн ахлагч
 •  2005 оноос тус компанийн Зүүнхараа салбарын даргаар ажиллаж байна.

Хөтөл салбарын дарга ЦЭГМЭДИЙН СОДБАЯР

Төгссөн сургууль:

1989-1991 онд ЗХУ-д Коммунарскийн ТМС-ийг Цахилгаанчин мэргэжлээр

2009-2013 онд Засагт хан Дээд сургуулийг Төрийн захиргааны удирдлага мэргэжлээр

Ажилласан байдал:

1993-1998 онд ДСЦТС ХК-д монтёр

1998-2014 онд ДСЦТС ХК-ийн Хөтөл салбарт мастер

2014 оноос ДСЦТС ХК-ийн Хөтөл салбарын даргаар

Ашиглалт борлуулалтын Жаргалант салбарын дарга Сэнгэбазар овогтой Ариунбаяр

Төгссөн сургууль:

2007 онд Техникийн коллежийг цахилгааны инженер

Ажилласан байдал:

 • 2001-2004 онд ДСЦШСГ-ын Жаргалант салбарт байцаагч
 • 2004-2013 онд мөн салбарт мастер
 • 2013 оноос ДСЦТС ХК-ийн Жаргалант салбарын даргаар ажиллаж байна.

Шарын гол хэсгийн дарга-мастер НЯМГАРАВИЙН ЛХАГВАСҮРЭН

Төгссөн сургууль:

2001-2004 онд  Дархан-Уул аймгийн МСҮТ-ийг  Барилга гэр ахуйн цахилгаанчин мэргэжлээр

2010-2014 онд ШУТИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургуулийг Цахилгаан систем   мэргэжлээр

Ажилласан байдал:

2005-2008 онд ДСЦТС ХК-ийн Шарын гол хэсэгт Ашиглалт засварын монтёр

2008-2009 онд Эко констракшн ХХК-д Цахилгаанчин

2009 онд Эрэл цемент ХХК-д Цахилгаанчин

2009-2011 онд ДСЦТС ХК-ийн Шарын гол хэсэгт Ашиглалт засварын монтёр

2011-2015 онд ДСЦТС ХК-ийн Шарын гол хэсэгт мастер

2015 оноос ДСЦТС ХК-ийн Шарын гол хэсгийн дарга-мастер