Home Компанийн тухай Удирдлага

Удирдлага

ДСЦТС ХК-ИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ТАНИЛЦУУЛГА

1. Гүйцэтгэх захирал Самдан овогтой Нэргүй

 • 1980-1996 онд Радио реле, Радио телевизийн станцын техник ашиглалтын газарт Телевизийн хэт богино долгионы станцын инженерээр,
 • 1996-2004 онд Хасвуу ХХК-ийн Ерөнхий захирлаар,
 • 2004-2008 онд ДСЦТС ХК-ийн ТУЗ-ийн даргаар,
 • 2008 оноос тус компанийн Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна.

2. Дэд захирал бөгөөд Ерөнхий инженер Батхуяг овогтой Батжаргал

 • 1988-1992 онд Дархан хотын Техникийн дээд сургуульд Цахилгааны тэнхимийн багш, ДСЦШС газарт /хуучнаар /
 • 1994-2001 онд  Өндөр хүчдэлийн монтёр, Мастер, ашиглалтын инженер,
 • 2001-2004 онд Дэд захирал,ДСЦТС ХК-нд
 • 2004-2009 онд Ерөнхий менежер, Борлуулалтын менежер,
 • 2009 оноос одоог хүртэл тус компанийн Дэд захирал бөгөөд Ерөнхий инженерээр ажиллаж байна.

Техникийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Эрдэнэбал овогтой Эрдэнэбат

Төгссөн сургууль:

 • 2005 онд ШУТИС-ийн ЭХИС-ийг цахилгааны инженер
 • Ажилласан байдал:
 • 2005-2008 онд Энерго тур ХХК-д мастер
 • 2009 онд ДСЦТС ХК-д ашиглалт төслийн инженер,
 • 2009-2010 онд Тосгон хэсгийн мастер
 • 2010 оноос Техникийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн даргаар ажиллаж байна.

Санхүү эдийн засгийн хэлтсийн дарга, Ерөнхий ня-бо Мишигнамжил овогтой Гэрэлмаа

Төгссөн сургууль:

 • 1990 онд Санхүү эдийн засгийн техникумыг аж үйлдвэрийн нягтлан бодогч эдийн засагч
 • 2000 онд МУИС-ийг ня-бо
 • Ажилласан байдал:
 • 1986-1988 онд Дархан Сэлэнгийн цахилгаан шугам сүлжээний газарт бичээч, бичиг хэргийн эрхлэгч
 • 1990-2000 онд Хөдөлмөр цалин хөлсний ня-бо
 • 2000-2001 онд Ахлах ня-бо
 • 2001-2005 онд Ерөнхий ня-бо
 • 2005-2012 онд Ахлах ня-бо
 • 2012 оноос Санхүү эдийн засгийн хэлтсийн дарга, Ерөнхий ня-богоор ажиллаж байна.

Борлуулалтын хэлтсийн дарга Төмөрбаатар овогтой Сувд-Эрдэнэ

Төгссөн сургууль:

 • 1990 онд Политехникумыг баяжуулалтын техникч
 • 2008 онд Техникийн коллежийг цахилгааны инженер
 • Ажилласан байдал:
 • 2003-2009 Ашиглалт борлуулалтын байцаагч, техникч, диспетечр, ня-бо
 • 2009-2012 онд ДСЦТС ХК-ийн Шарын гол хэсгийн дарга
 • 2012 оноос Борлуулалтын хэлтсийн даргаар ажиллаж байна.

Засвар туршилт тохируулгын албаны дарга Дондог овогтой Артур

Техникийн ухааны магистр

Төгссөн сургууль:

 • 1987 онд Политехникийн дээд сургуулийг цахилгааны инженер
 • Ажилласан байдал:
 • 1987-2009 онд ДСЦШС-ний газарт РХА-ын инженер
 • 2009 оноос Засвар туршилт тохируулгын албаны даргаар ажиллаж байна.

Шуурхай үйлчилгээ мэдээллийн албаны дарга, ахлах диспетчер Жигжид овогтой Ариунаа

Төгссөн сургууль:

 • 2003 онд Техникийн коллежийг цахилгааны инженер
 • Ажилласан байдал:
 • 2003-2012 онд ЦХА-нд монтёр, операторчин, ШҮМА-нд диспетчер
 • 2012 оноосШуурхай үйлчилгээ мэдээллийн албаны дарга, ахлах диспетчерээр ажиллаж байна.

Хэмжүүр тоолуур лабораторийн албаны дарга Пунцаг овогтой Пүрэвсүрэн     

Төгссөн сургууль:

 • 1984 онд Политехникумыг цахилгааны техникч
 • 2003 онд Техникийн коллежийг цахилгааны инженер
 • Ажилласан байдал:
 • 1987-2009 онд ДСЦШС-ний газарт хэмжүүрийн монтёр
 • 2009 оноосХэмжүүр тоолуур лабораторийн албаны даргаар ажиллаж байна.

Мэдээлэл технологи автоматикийн албаны дарга Очир овогтой Сэр-Од

Төгссөн сургууль:

2009 онд ШУТИС-ын Дархан-Уул аймаг дахь салбарын компьютер программ хангамж төгссөн

Ажилласан байдал:

 • 2010 онд ДСЦТС ХК-д компьютер программ хангамжийн инженер
 • 2012 онд Мэдээлэл технологи автоматикийн албаны даргаар ажиллаж байна.

Дархан түгээх төвийн дарга Ядамжав овогтой Очирбат

Төгссөн сургууль:

 • 1986 онд Политехникумыг  цахилгааны техникч
 • 2001 онд ШУТИС-ийн ЭХИС-ийг цахилгааны инженер
 • 2002 онд УХИнститутыг бизнес удирдлагын чиглэлээр

Ажилласан байдал:

 • 1986-2004 онд ДСЦТС ХК-ийн Зүүнхараа салбарт дэд станц засварын монтёр, ӨХ-ийн туршилт реле хамгаалалтын техникч, дэд станц засварын мастер, ахлах инженер, салбарын дарга
 • 2004-2005 онд Техникийн хэлтэст засварын инженер, Дархан салбарын ахлах инженер
 • 2005-2013 онд Давхар, Тосгон хэсгийн дарга
 • 2013 оноос Дархан түгээх төвийн даргаар ажиллаж байна.

Дархан хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн дарга Магсар овогтой Навчаа

Техникийн ухааны магистр

Төгссөн сургууль:

 • 1984 онд Политехникумыг цахилгааны техникч
 • 1996 онд  Техникийн коллежийг цахилгааны инженер
 • Ажилласан байдал:
 • 1984-1998 онд ДСЦШС-ний газарт монтёр, техникч,борлуулалтын инженер
 • 1998-2001 онд Борлуулалт маркетингийн албаны дарга
 • 2001-2004 онд хяналтын инженер
 • 2004-2013 онд Бурхант, Давхар хэсгийн дарга
 • 2013 оноос Дархан хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн даргаар ажиллаж байна.

Сүхбаатар салбарын дарга НЯМДОРЖИЙН ДҮҮРЭНБАТ

Төгссөн сургууль:

2005-2010 онд  Дархан-Уул аймгийн Техникийн коллежийг Цахилгааны инженер мэргэжлээр

2009-2010 онд Дархан-Уул аймгийн Удирдлагын хөгжлийн Дээд сургуулийг Бизнес удирдлагын арга зүйч мэргэжлээр

Ажилласан байдал:

2011 онд ДСЦТС ХК-ийн Зүүнхараа салбарт Ашиглалт засварын монтёр

2011-2016 онд ДСЦТС ХК-ийн Зүүнхараа салбарт Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн инженер

2016 оноос ДСЦТС ХК-ийн Сүхбаатар салбарын даргаар

Ашиглалт борлуулалтын Зүүнхараа салбарын дарга Лхагважав овогтой Лхагвасүрэн

Техникийн ухааны магистр, Зөвлөх инженер

Төгссөн сургууль:

 • 1993 онд Техникийн их сургуулийг цахилгааны инженер
 •  Ажилласан байдал:
 • 1984-2005 онд ДСЦШСГ-ын Зүүнхараа салбарт диспетчер-техникч, борлуулалтын байцаагч,  АБХ-ийн ахлагч
 •  2005 оноос тус компанийн Зүүнхараа салбарын даргаар ажиллаж байна.

Хөтөл салбарын дарга ЦЭГМЭДИЙН СОДБАЯР

Төгссөн сургууль:

1989-1991 онд ЗХУ-д Коммунарскийн ТМС-ийг Цахилгаанчин мэргэжлээр

2009-2013 онд Засагт хан Дээд сургуулийг Төрийн захиргааны удирдлага мэргэжлээр

Ажилласан байдал:

1993-1998 онд ДСЦТС ХК-д монтёр

1998-2014 онд ДСЦТС ХК-ийн Хөтөл салбарт мастер

2014 оноос ДСЦТС ХК-ийн Хөтөл салбарын даргаар

Ашиглалт борлуулалтын Жаргалант салбарын дарга Сэнгэбазар овогтой Ариунбаяр

Төгссөн сургууль:

2007 онд Техникийн коллежийг цахилгааны инженер

Ажилласан байдал:

 • 2001-2004 онд ДСЦШСГ-ын Жаргалант салбарт байцаагч
 • 2004-2013 онд мөн салбарт мастер
 • 2013 оноос ДСЦТС ХК-ийн Жаргалант салбарын даргаар ажиллаж байна.

Шарын гол хэсгийн дарга-мастер НЯМГАРАВИЙН ЛХАГВАСҮРЭН

Төгссөн сургууль:

2001-2004 онд  Дархан-Уул аймгийн МСҮТ-ийг  Барилга гэр ахуйн цахилгаанчин мэргэжлээр

2010-2014 онд ШУТИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургуулийг Цахилгаан систем   мэргэжлээр

Ажилласан байдал:

2005-2008 онд ДСЦТС ХК-ийн Шарын гол хэсэгт Ашиглалт засварын монтёр

2008-2009 онд Эко констракшн ХХК-д Цахилгаанчин

2009 онд Эрэл цемент ХХК-д Цахилгаанчин

2009-2011 онд ДСЦТС ХК-ийн Шарын гол хэсэгт Ашиглалт засварын монтёр

2011-2015 онд ДСЦТС ХК-ийн Шарын гол хэсэгт мастер

2015 оноос ДСЦТС ХК-ийн Шарын гол хэсгийн дарга-мастер